Månad: mars 2022

Vad är Space Valley Ottobrunn? Forskningsområden, företag, visioner

Vad är Space Valley Ottobrunn? Forskningsområden, företag, visioner

Vad som först låter som en ny storfilm är i själva verket en forskningsregion för flygteknik, rymdteknik och geodesi i Münchenområdet. Space Valley består av olika forskningsinstitutioner vid TU München och etablerade flyg- och rymdföretag och utgör en unik miljö för nätverkande och samarbete.

Storstadsregionen i München som innovationscentrum

Fakulteten för flygteknik, rymdteknik och geodesi (LRG) vid det entreprenöriella TU München grundades våren 2018. Geodesi beskriver ”vetenskapen om att mäta och kartlägga jordens yta”. Universitetets forskningsorter sträcker sig från Taufkirchen/Ottobrunn till München, Oberpfaffenhofen till Garching och bildar en framtidsorienterad forskningstriangel. Taufkirchen/Ottobrunn utgör den nya fakultetens huvudkontor. I Garching ligger TU Münchens forskningscampus, i Oberpfaffenhofen forskningsflygplatsen och i München TU Münchens huvudcampus.

Visionen för Space Valley

Genom att sammanföra forskningslokalerna i Space Valley i nätverk ska man samla kunskap och förverkliga visionen om en högteknologisk region. Bayerns ministerpresident Markus Söder har också lovat att ge sitt fulla stöd till innovationsplatsen och ser potentialen för Space Valley att bli den främsta rymdplatsen i Europa.

Bayerns nya Silicon Valley för forskning inom flyg- och rymdindustrin

Namnet ”Space Valley” är inspirerat av Silicon Valley i Kalifornien och är tänkt att visa på en plats för innovation med ett omfattande utbyte mellan forskning och industri. Närheten till flyg- och rymdföretag och stora internationella företag som redan är etablerade här var en avgörande faktor för den nya TU-fakultetens beslut att etablera sig här. Under de senaste åren har allt fler nystartade teknikföretag etablerat sig i München, vilket skapar en unik miljö för innovation och spetsforskning. Med Space Valley drar regionen nytta av dynamiska symbioser mellan forskningsinstitutioner och etablerade företag i syfte att frigöra en ny vetenskaplig och ekonomisk kraft. Genom samarbetet kan studenterna tillämpa sina kunskaper direkt i praktiken och ett utrymme för nätverkande skapas.

Ett nytt campus för fakulteten i Ottobrunn

Fakulteten för flygteknik, astronautik och geodesi vid TU München ingår sedan oktober 2021 i den nystartade skolan för teknik och design och kommer att bli den största fakulteten inom flyg- och rymdteknik i Europa. Michael Klimke har utsetts till verkställande direktör för den nya fakulteten. Särskilt forskningsorten Taufkirchen/Ottobrunn, som är avdelningens huvudkontor, förväntas ha stor potential. Under första kvartalet 2022 kommer fakulteten att flytta in i en nyhyrad fastighet på 14 000 kvadratmeter i Ottobrunn. Ludwig Bölkow Campus som byggs där kommer att utvecklas i samarbete med företag och forskningsinstitutioner i Ottobrunn och kommer förutom laboratorier och testhallar även att innehålla ett centrum för nystartade företag. På lång sikt ska ett universitetscampus för upp till 4 000 studenter, över 50 professorer och hundratals anställda byggas där. Fastigheten ägs av fastighetsbolaget Accumulata Real Estate Group och Pamera Real Estate Partners.

Det nya campuset innebär dock också utmaningar för Ottobrunn när det gäller infrastrukturen. Det stora antalet nya studenter och anställda kommer att kräva bostäder och öka trafiken i området.

Strategiska synergier mellan vetenskap och näringsliv i Space Valley

Förutom strategiska synergier med nystartade företag samarbetar fakulteten för flygteknik, rymdteknik och geodesi redan med bland annat Airbus, universitetet för de tyska väpnade styrkorna, Munich Aerospace, German Aerospace Centre, Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH och MTU Aero Engines AG.

Allianser skapas också inom Münchens universitet mellan TU München, Münchens skola för robotik och maskinintelligens (MSRM) och Münchens centrum för teknik i samhället (MCTS) inom flyg- och rymdforskning.

Rymddalens uppdrag

Rymddalens ursprungliga uppdrag är inte att undersöka andra planeter utan att utforska jorden. Ett av de viktigaste målen är att skaffa sig kunskap om vårt klimat. På lång sikt ska ny teknik utvecklas i Bavaria Space Valley som kommer att berika livet på jorden.

Forskningsområden och pågående projekt i Space Valley

Space Valley fokuserar på forskningsområden som jordobservation, kommunikations- och satellitteknik, fjärranalys och forskning om obemannade flygfarkoster.

Under de senaste åren har TU München deltagit flera gånger i Elon Musks ”SpaceX Hyperloop Pod Competition” och vunnit fyra gånger i rad. Under processen byggde studentteamet från TU München en prototyp av en Hyperloop-kapsel och satte ett hastighetsrekord på 482 km/h i processen. Hyperloop beskriver ett höghastighetståg som färdas genom ett rör med nästan ljudets hastighet i ett delvis vakuum och anses vara framtidens transportsystem. Med en Hyperloop-infrastruktur skulle man kunna resa från München till Berlin på 40 minuter. Nu startar fakulteten för flygteknik, rymdteknik och geodesi sitt eget Hyperloop-forskningsprogram och planerar att installera ett teströr vid Taufkirchen/Ottobrunn.

Dessutom undersöker studenter i det tvärvetenskapliga MOVE-III-projektet vid TU München rymdskrot och små meteoritpartiklar för att bättre förstå vår jordmiljö. Ett annat projekt handlar om aeroelastiska vingar för flygplan för att göra flygningen effektivare och därmed billigare och mer miljövänlig i framtiden. Ett nystartat företag i Space Valley arbetar för närvarande med att utveckla ett system för tidig varning med nanosatelliter för att kunna upptäcka skogsbränder tidigare från rymden.

Den globala rymdindustrin är värd sammanlagt 400 miljarder dollar och kommer att fortsätta att växa och få allt större betydelse under de kommande årtiondena. Space Valley i Bayern erbjuder möjligheten att ligga i framkant på denna dynamiska framtidsmarknad.

Photo by NASA on Unsplash